Zpět do týmu

MUDr. Ivan Martin st.


MUDr. Ivan Martin ml.
Zubní lékař

 

Zaměření

  • Implantologie
  • Chirurgie

Pravidelné přednášky od roku 1976

  • Společnost dentoalveolární chirurgie
  • Mezinárodní implantologické dny (Brno)
  • Pracovní dny maxilofaciální chirurgie Plzeň

Publikace

  • Praktické zubní lékařství (1976, 1984)
  • Lasak 2002 (Praha)

Členství

  • Zakládající člen Společnosti dentoalveolární chirurgie
  • Člen Společnosti maxillofaciální chirurgie
 

Profesní životopis

1976
promoce na LF UK Plzeň (1974—1976 pomocná vědecká síla na konzervačním odd. stomatologické kliniky LF UK Plzeň pod vedením doc. MUDr. E. Záhlavové, CSc.)
1976—1993
stomatologické odd. nemocnice Sokolov
1979
atestace ze stomatologie I.st.
1983
nástavbová atestace z pedostomatologie (Dětská stomatologická klinika FN Praha-Motol, v průběhu předatestační přípravy několik měsíčních stáží na lůžkovém odd.)
1985—1992
okresní ordinář pro dětskou stomatologii - v té době prakticky z ničeho vybudováno dětské zubní oddělení – nikoli jako „manufaktura na výplně“, ale jako pracoviště dispenzarizující handicapované děti a konzultační centrum se specializovanými poradnami dětského odd.
1993
licence ČSK
akreditace pro dentální implantologii a dále: LTI, Lasak, STRAUMANN, VNI, Timplant
1994—dosud
soukromá praxe v Sokolově
1998
osvědčení ČSK pro dentoalveolární chirurgii